0903 406 457

Ceny prekladov a tlmočenia

Preklad a tlmočenie patrí do kategórie poskytovania služieb, nejedná sa o tovar.

Pri službách ceny kolíšu. Pozrime sa napríklad na právnické služby. Dokáže právnik, ktorý práve skončil školu, obhájiť práva svojho klienta rovnako ako právnik s dlhoročnými skúsenosťami? Určite existuje aj taká možnosť, že si klient naštuduje zákony a bude sa obhajovať sám. Vtedy samozrejme nemusí nič zaplatiť právnikovi, ale musí určitý čas venovať naštudovaniu zákonov a otázka je, či sa mu nakoniec podarí dosiahnuť taký výsledok, ako by sa podaril skúsenému právnikovi.

To isté sa týka aj prekladov. Nie každý, kto hovorí cudzím jazykom, dokáže vyhotoviť aj kvalitný preklad alebo poskytnúť kvalitné tlmočenie. Čím je prekladateľ skúsenejší, tým kvalitnejšiu službu by mal poskytnúť, pretože má bohaté skúseností ako správne, rýchlo a kvalitne text spracovať. Vy sa musíte rozhodnúť, ako sa chcete prezentovať pred svojimi partnermi a zákazníkmi. Nekvalitne preloženým textom si u nich dôveru určite nevybudujete, skôr tým môžete pokaziť to, čo ste už za určitý čas vybudovali.

Samozrejme, ani vysoká cena nie je zárukou kvality, ale všetko má svoje hranice a je len na Vás, čo je pre Vás najdôležitejšie – najnižšia cena alebo TOP kvalita.

Ako sa stanovuje cena prekladu?

Cena prekladu sa odvíja od počtu znakov, ktoré sa zobrazujú vo Worde. Určuje sa v normostranách. 1 normostrana je 1800 úderov vrátane medzier.

Ako sa stanovuje cena tlmočenia?

Cena tlmočenia sa stanovuje individuálne. Záleží od mnohých faktorov: náročnosť terminológie, koľko hodín sa tlmočí (prípadne dní), či prebieha tlmočenie na Slovensku, alebo v zahraničí a pod.

Naše zľavy na preklady a tlmočenie

 •   Stálych zákazníkov si ceníme a preto máme systém vernostných zliav.
 •   Okrem toho poskytujeme množstevné zľavy
       pre objednávky s veľkým množstvom normostrán.
 •   Výška zľavy sa stanovuje individuálne podľa dĺžky spolupráce a objemu prác.

Žiadosť o cenovú ponuku

Vyberte, o aký typ služby máte záujem. V prípade prekladu alebo korektúry nám môžete poslať aj ukážku textu. Vyplňte, prosím, nasledujúci formulár, čo najskôr Vás budeme kontaktovať.

Prosím, vyplňte všetky povinné* políčka. Ak uvediete aj telefónne číslo, môžeme Vám informácie zatelefonovať, aj keď nie ste na e-maile.

Vyberte služby, o ktoré máte záujem

Vyberte súbory, ktoré budú priložené.
Maximálna veľkosť každého súboru je 100 MB
  ŠTANDARDY SPOLUPRÁCE

  Dôvernosť a ochrana súkromia

  Prísne dbáme na dôvernosť informácií

  Jednou zo základných profesionálnych zásad výkonu našej prekladateľskej a tlmočníckej činnosti je dodržiavanie obchodného tajomstva tých informácií, s ktorými sa prekladateľ a tlmočník počas svojho výkonu oboznámi.