0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklady v rôznych jazykoch 3218
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 3530
Čo je obyčajný preklad? 3400
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 3491
Aký preklad potrebujem? 3488
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 3392
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 3475
Kto mi urobí overenú kópiu? 3430
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 3480
Čo je „superlegalizácia“? 3738
Čo je to „Apostille“? 3471
Potrebujem Apostille? 3351
Potrebujem preklad Apostille? 3389
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 3262
Ako sa stanovuje cena prekladu? 3323
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 3369
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 3426
Čo je „polygrafická korektúra“? 3304
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 3220
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 3329
Ako môžem požiadať o preklad? 3264
Platba za preklad 2478
Prečo berieme 100% zálohu? 2122
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1197
Čo je simultánne tlmočenie? 1362
Čo je konferenčný hovor? 1190
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 1043
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? 915
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 1027
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 1596
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 954

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.