Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklady v rôznych jazykoch 2478
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 2747
Čo je obyčajný preklad? 2654
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2730
Aký preklad potrebujem? 2725
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2619
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 2707
Kto mi urobí overenú kópiu? 2667
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2678
Čo je „superlegalizácia“? 2939
Čo je to „Apostille“? 2699
Potrebujem Apostille? 2579
Potrebujem preklad Apostille? 2629
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2532
Ako sa stanovuje cena prekladu? 2554
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 2619
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2654
Čo je „polygrafická korektúra“? 2539
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 2475
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 2553
Ako môžem požiadať o preklad? 2525
Platba za preklad 1993
Prečo berieme 100% zálohu? 1683
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1060
Čo je simultánne tlmočenie? 1190
Čo je konferenčný hovor? 987
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 866
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? 749
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 841
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 1403
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 790

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.