Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklady v rôznych jazykoch 2620
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 2902
Čo je obyčajný preklad? 2800
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2875
Aký preklad potrebujem? 2869
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2763
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 2857
Kto mi urobí overenú kópiu? 2815
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2834
Čo je „superlegalizácia“? 3093
Čo je to „Apostille“? 2847
Potrebujem Apostille? 2730
Potrebujem preklad Apostille? 2777
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2669
Ako sa stanovuje cena prekladu? 2700
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 2756
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2803
Čo je „polygrafická korektúra“? 2685
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 2621
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 2705
Ako môžem požiadať o preklad? 2666
Platba za preklad 2098
Prečo berieme 100% zálohu? 1779
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1094
Čo je simultánne tlmočenie? 1227
Čo je konferenčný hovor? 1039
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 902
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? 785
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 883
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 1449
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 827

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.