0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklady v rôznych jazykoch 3030
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 3343
Čo je obyčajný preklad? 3211
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 3304
Aký preklad potrebujem? 3300
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 3203
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 3288
Kto mi urobí overenú kópiu? 3243
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 3290
Čo je „superlegalizácia“? 3543
Čo je to „Apostille“? 3283
Potrebujem Apostille? 3167
Potrebujem preklad Apostille? 3201
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 3078
Ako sa stanovuje cena prekladu? 3136
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 3175
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 3238
Čo je „polygrafická korektúra“? 3115
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 3036
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 3142
Ako môžem požiadať o preklad? 3077
Platba za preklad 2368
Prečo berieme 100% zálohu? 2013
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1165
Čo je simultánne tlmočenie? 1324
Čo je konferenčný hovor? 1150
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 1012
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? 878
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 998
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 1550
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 925

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.