0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklady v rôznych jazykoch 2810
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 3107
Čo je obyčajný preklad? 2994
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 3078
Aký preklad potrebujem? 3070
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2971
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 3061
Kto mi urobí overenú kópiu? 3018
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 3050
Čo je „superlegalizácia“? 3308
Čo je to „Apostille“? 3053
Potrebujem Apostille? 2934
Potrebujem preklad Apostille? 2973
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2859
Ako sa stanovuje cena prekladu? 2905
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 2950
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 3006
Čo je „polygrafická korektúra“? 2884
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 2815
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 2911
Ako môžem požiadať o preklad? 2860
Platba za preklad 2224
Prečo berieme 100% zálohu? 1887
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1126
Čo je simultánne tlmočenie? 1274
Čo je konferenčný hovor? 1090
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 951
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? 829
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 934
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 1499
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 876

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.